לאן אתם ממהרים? למה כל כך בחיפזון?
שבו רגע, תשמעו דבר תורה קצר של חמש דקות על פרשת השבוע, פרשת בא, כאשר הקב"ה מצווה את עם ישראל לצאת ממצרים בחיפזון.
אבל מדוע? אחרי עשר מכות והכנה כל כך ארוכה, אפשר לצאת בנחת, לארגן תיקים, להיפרד…
מיד נבין מדוע גאולת מצרים היתה בחיפזון.
***
'חמישה לשבת'
חמש דקות של חיים מתוך פרשת השבוע
***
הרב שלמה שושן
ראש ישיבת ההסדר בית שאן

תצוגה
תצוגה
תצוגה
© כל הזכויות שמורות
סגור