אחרי שבפרשות הקודמות קראנו על יציאת מצרים וקריעת ים סוף, הנה עם ישראל מגיע למעמד הגדול והנורא של קבלת ה… יתרו??
מדוע פרשת יתרו "נדחפת" לפני מתן-תורה?
האם החידוש של יתרו בהקמת מערכת משפט עם שרי אלפים, שרי מאות ועוד לא יכול לחכות לאחרי שיקבלו את התורה?
מיד נבין את התשובה, ונראה שכל המהות של אותה מערכת משפטית תשתנה בעקבות המיקום של פרשתנו, רגע לפני קבלת התורה.

דבר התורה מוקדש לעילוי נשמתו של הרב ישראל קליין זצ"ל
***
"חמישה לשבת"
חמש דקות של חיים מתוך פרשת השבוע
***
הרב שלמה שושן
ראש ישיבת ההסדר בית שאן

תצוגה
תצוגה
תצוגה
© כל הזכויות שמורות
סגור