"בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים"
בפרשת השבוע, פרשת שמות, אנו נפגשים לראשונה עם "חוקיות" שאנו עדים לה עד לדורינו.
כאשר עם ישראל מתחיל להתרבות, כוחות חיצוניים קמים עליו ומתנגדים לו. וכך גם פרעה ומצרים נלחמים וגוזרים גזירות קשות נגד הריבוי של עם ישראל.
האמונה של המיילדות, של ציפורה וכל הנשים באותו הדור הביאו לגאולתן של ישראל.
עוד רגע נתבונן ונבין עד כמה גדולה היתה האמונה שלהן…

דבר התורה השבוע מוקדש לעילוי נשמת עליזה דדיה ז"ל דמות מופת לרבים, אשת אמונה וחסד.

***
"חמישה לשבת"
חמש דקות של חיים מתוך פרשת השבוע
***
הרב שלמה שושן
ראש ישיבת ההסדר בבית שאן

תצוגה
תצוגה
תצוגה
© כל הזכויות שמורות
סגור