ללבוש מלכות
פרשת השבוע, פרשת תצווה, בה מסופר על בגדי הכהן הגדול מגיעה רגע לפני חג פורים שבו נקרא במגילה "ותלבש אסתר מלכות".
הפעם נדבר על הקשר בין הפרשה למגילה שמתבטא דרך הבגדים והמלבושים שלנו.
***
"חמישה לשבת"
חמש דקות של חיים מתוך פרשת השבוע
***
הרב שלמה שושן
ראש ישיבת ההסדר בית שאן

תצוגה
תצוגה
תצוגה
© כל הזכויות שמורות
סגור