שיעור במסכת כתובות דף יא. – כיצד בית דין מגיירים קטן, האם זהו גיור מדאורייתא או מדרבנן, והאם יש הבדל בין גר קטן שנתגייר עם אביו לגר קטן שבית דין מגיירים אותו. עוד מתבארים דברי רב יוסף “הגדילו יכולים למחות” מהי המחאה, וכיצד ניתן לבטל גירות מדאורייתא.

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה
© כל הזכויות שמורות
סגור