לעומקה של תשובה
בסיום הפרשה הקודמת משה רבינו פנה לקב"ה בשאלה הנוקבת "למה הרעות (=עשית הרע) לעם הזה"?
וכעת בפתח פרשתנו, פרשת וארא, הקב"ה משיב לשאלתו: "אני ה', וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב…" אבל היכן התשובה?
רק אם מתבוננים לעומק מבינים שזאת בדיוק התשובה. והיא רלוונטית גם לנו לכל פעם שאנחנו מרגישים צורך לשאול את הקב"ה "מדוע רע וקשה לי?"
כעת נענה על השאלה בחמש דקות הקרובות.
***
"חמישה לשבת"
חמש דקות של חיים מתוך פרשת השבוע
***
הרב שלמה שושן
ראש ישיבת ההסדר בית שאן

תצוגה
תצוגה
תצוגה
© כל הזכויות שמורות
סגור