תקציר

יתרו אתה מסתיר, אתה יכול לזוז רגע אחורה? הנה המפגש הנכסף הגיע, האיחוד שבשבילו היו מכות מצרים, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק… אבל מה יתרו עושה כאן? הוא לא שם לב שהוא מפריע לאינטימיות בין הקב”ה ועם ישראל במתן תורה? מדוע התורה לא הזכירה אותו בסוף הפרשה הקודמת שמה הוא שייך ולא בפרשתנו (ועוד קוראים לפרשה בשמו)? בחמש דקות נגלה שיתרו לא מסתיר ולא מפריע, אלא רק דרכו אפשר לקבל תורה, להגיע למפגש אמיתי. *** “חמישה לשבת” חמש דקות של חיים מפרשת השבוע. *** הרב שלמה שושן ראש ישיבת ההסדר בית שאן.

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה
© כל הזכויות שמורות
סגור