פרשת כי-תשא, מהפרשות הקשות בתורה, בה מתואר חטא העגל. ובכל זאת אנחנו כאן, בארץ ישראל בגאולה, מצלמים כמידי שבוע חמש דקות של חיים מפרשת השבוע.
כי גם בחטא חמור שכזה ניתן למצוא חיים, ניתן למצוא נקודת טוב להיאחז בה ולהאיר ממנה על חיי היום-יום שלנו.
הכיצד?
הנה, שימו לב –
***
"חמישה לשבת"
חמש דקות של חיים מפרשת השבוע
***
הרב שלמה שושן
ראש ישיבת ההסדר בית שאן

תצוגה
תצוגה
תצוגה
© כל הזכויות שמורות
סגור