תקציר

מבניית המשכן במדבר ועד היום – כולנו שותפים בתורה! שהרי מיד עם פתיחת פרשת השבוע, פרשת תרומה, המתארת לנו את נדבת הלב של כל אחד לפי יכולתו לבניין המשכן, כתוב בסמוך ”ועשו (לשון רבים) ארון עצי שיטים” ולאחר מכן בשאר כלי הקודש כתוב בלשון יחיד ”ועשית”. לא במקרה נאמר לשון רבים דווקא בארון בו מונחות לוחות הברית, זהו סמל לדורות שבתורה כולם, כל עם ישראל, שותפים בה. ועד ימינו, עם ישראל שותף כל אחד כפי ליבו ויכולתו, מי בלימוד ומי בהחזקת לומדי תורה. אנו קוראים לאלו מכם שליבם פונה להגדלת לימוד התורה, ולהפצת תורה ארץ ישראלית הבאה לידי ביטוי במפעלים של רבנות, הדרכה וליווי של קהילות, משפחות, זוגות ויחידים. בעשיית חסד באזור עמק בית שאן והבקעה ובהפעלת פרוייקטים חברתיים לתושבי הסביבה. היו שותפים עימנו בתורת חיים זו. *** “חמישה לשבת” חמש דקות של חיים מפרשת השבוע. *** הרב שלמה שושן ראש ישיבת ההסדר בית שאן.

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה
© כל הזכויות שמורות
סגור