תקציר

ואני תפילתי לך ה’ עת רצון. התפילה היא זמן של רצון שלנו לקשר עם ה’ יתברך מלמטה למעלה, לעומת תורה שבא אנחנו מקבלים את דבר ה’ מלמעלה למטה. ר’ נחמן חידש לעשות מהתורות תפילות , שזה בעצם תרגום של דברי המשנה באבות עשה רצונו כרצונך.

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה
© כל הזכויות שמורות
סגור