תקציר

האם הקב”ה הוא הממליך מלכים ואנו צריכים להתפלל על זה בלבד, או שאנו ממליכים את המלך “ואמרת אשמה עלי מלך”. בירור מעמיק איך שני האפשריות מתקיימות במציאות השלימה. ומה הייחס למנוי מלך ביימנו?

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה
© כל הזכויות שמורות
סגור