תקציר

שיעור כללי במסכת כתובות דף ג ביאור הסוגיא ברובד העיוני וברובד הרוחני, מהי מהות תקנת המשנה בתולה נשאת ליום הרביעי

  • צור קשר בעניין שיעור זה
תצוגה
תצוגה
תצוגה
© כל הזכויות שמורות
סגור